O nás

Společnost ELIPROM spol. s r. o. byla založena v roce 1993 se sídlem v Liberci.

Hlavním předmětem činnosti je montáž elektroenergetických rozvodných zařízení elektrizační soustavy a jejich projekce.

Společnost ELIPROM spol. s r.o. zaměstnává v současné době 27 pracovníků. Součástí zabezpečení vysokého standardu kvality poskytovaných služeb je i pravidelné vzdělávání a proškolování pracovníků.

Společnost má zaveden Integrovaný systém řízení zahrnující management jakosti (dle norem ISO 9001:2008), systém enviromentálního managementu (dle norem ISO řady 14 001:2004) a systém managementu BOZP (dle OHSAS 18001:2007).

IC:48264237

DIC:CZ48264237