Projekce

Projekční činnost

- zpracování dokumentace skutečného provedení NN, VN do 110 kV

- zpracování rozpočtových nákladů, výpočty pro namáhání vodičů

- projekce trafostanic

- zpracování projekce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu

- poradenská činnost