Energomontáže

Energomontážní činnost

- montáž, oprava, údržba, servis a revize vrchních rozvodů NN a VN do 110 kV

- montáž, oprava, údržba, servis a revize kabelových rozvodů NN a VN do 110 kV

- montáž, oprava, údržba, servis a revize trafostanic

- přeložky VN, NN a TS

- výstavba a servis zařízení veřejného osvětlení a místního rozhlasu